03 مارس 2024
شماره:417
قیمت محصولات مدیران خودرو

خبر قیمت خودرو : قیمت محصولات گروه مدیران خودرو
آخرین به روز رسانی قیمت محصولات مدیران خودرو ” ۱۳ ساعت پیش ”

قیمت خودرو ام وی ام

ام وی ام X22 دنده ای اسپرت لاکچری ۱۴۰۲ مدیران خودرو ۱۴ ساعت پیش قیمت بازار ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۶۲%
ام وی ام X22 اتوماتیک اسپرت لاکچری ۱۴۰۱ مدیران خودرو ۱۴ ساعت پیش قیمت بازار ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۰.۵۳%
ام وی ام X22 دنده ای اسپرت لاکچری ۱۴۰۱ مدیران خودرو ۱۴ ساعت پیش قیمت بازار ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۰.۶۶%
ام وی ام X22 اتوماتیک اسپرت لاکچری ۱۴۰۰ مدیران خودرو ۱۴ ساعت پیش قیمت بازار ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۰.۵۶%
ام وی ام X22 اتوماتیک اسپرت اکسلنت ۱۴۰۰ مدیران خودرو ۱۴ ساعت پیش قیمت بازار ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۵۷%
ام وی ام X22 PRO دنده ای ۱۴۰۳ ۱۴ ساعت پیش قیمت نمایندگی ۷۰۸,۶۰۰,۰۰۰
۰%
ام وی ام X22 PRO دنده ای ۱۴۰۲ مدیران خودرو ۱۴ ساعت پیش قیمت بازار ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱.۱%
ام وی ام X22 PRO اتوماتیک IE 1402 مدیران خودرو ۱۴ ساعت پیش قیمت بازار ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۹۲%
ام وی ام X22 PRO اتوماتیک IE 1402 مدیران خودرو ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ قیمت نمایندگی ۸۷۳,۱۰۰,۰۰۰
۰%
ام وی ام X22 PRO دنده ای ۱۴۰۲ مدیران خودرو ۱۴۰۲/۱۲/۵ قیمت نمایندگی ۷۰۸,۶۰۰,۰۰۰
۰%
ام وی ام X22 PRO اتوماتیک IE 1401 مدیران خودرو ۱۴ ساعت پیش قیمت بازار ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰%
ام وی ام X22 PRO اتوماتیک اکسلنت ۱۴۰۰ مدیران خودرو ۱۴ ساعت پیش قیمت بازار ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۰%
ام وی ام X33 کراس اتوماتیک ۱۴۰۲ مدیران خودرو ۱۴ ساعت پیش قیمت بازار ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۴%
ام وی ام X33 کراس دنده ای ۱۴۰۲ ۱۴ ساعت پیش قیمت بازار ۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۰.۴۹%
ام وی ام X33 کراس دنده ای ۱۴۰۲ ۱۴۰۲/۱۲/۵ قیمت نمایندگی ۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰
۰%
ام وی ام X33 کراس اتوماتیک ۱۴۰۲ مدیران خودرو ۱۴۰۲/۱۲/۵ قیمت نمایندگی ۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰
۰%
ام وی ام X55 PRO IE 1402 مدیران خودرو ۱۴ ساعت پیش قیمت بازار ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۰.۳۳%
ام وی ام X55 PRO IE اسپرت ۱۴۰۲ مدیران خودرو ۱۴ ساعت پیش قیمت بازار ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۳۳%
ام وی ام X55 PRO IE 1402 مدیران خودرو ۱۴۰۲/۱۲/۵ قیمت نمایندگی ۱,۲۵۳,۸۰۰,۰۰۰
۰%
ام وی ام X55 PRO IE 1401 مدیران خودرو ۱۴ ساعت پیش قیمت بازار ۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۰.۳۴%
ام وی ام X55 PRO IE اسپرت ۱۴۰۱ مدیران خودرو ۱۴ ساعت پیش قیمت بازار ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۰.۳۴%
ام وی ام X55 PRO اکسلنت اسپرت ۱۴۰۱ مدیران خودرو ۱۴ ساعت پیش قیمت بازار ۱,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۰.۳۵%
ام وی ام X55 PRO اکسلنت ۱۴۰۱ مدیران خودرو ۱۴ ساعت پیش قیمت بازار ۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۰.۳۵%
قیمت خودرو چری

چری آریزو ۵T IE 1402 مدیران خودرو ۱۳ ساعت پیش قیمت بازار ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۷۸%
چری آریزو ۵T IE 1402 مدیران خودرو ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ قیمت نمایندگی ۱,۰۵۵,۹۰۰,۰۰۰
۰%
چری آریزو ۵T IE 1401 مدیران خودرو ۱۳ ساعت پیش قیمت بازار ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۸۱%
چری آریزو ۵T IE 1400 مدیران خودرو ۱۳ ساعت پیش قیمت بازار ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۸۳%
چری آریزو ۵T TE 1400 مدیران خودرو ۱۳ ساعت پیش قیمت بازار ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۹۱%
چری آریزو ۵T اسپرت FL IE 1403 مدیران خودرو ۱۳ ساعت پیش قیمت نمایندگی ۱,۰۹۱,۲۰۰,۰۰۰
۰%
چری آریزو ۵T اسپرت FL IE 1402 مدیران خودرو ۱۳ ساعت پیش قیمت بازار ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۷۴%
چری آریزو ۵T اسپرت FL IE 1402 مدیران خودرو ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ قیمت نمایندگی ۱,۰۹۱,۲۰۰,۰۰۰
۰%
چری آریزو ۶ اکسلنت ۱۴۰۱ مدیران خودرو ۱۳ ساعت پیش قیمت بازار ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۶۸%
چری آریزو ۶ اکسلنت ۱۴۰۰ مدیران خودرو ۱۳ ساعت پیش قیمت بازار ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۷۴%
چری تیگو ۵ IE 1400 مدیران خودرو ۱۳ ساعت پیش قیمت بازار ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۷۳%
چری تیگو ۷ IE 1402 مدیران خودرو ۱۳ ساعت پیش قیمت بازار ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۶%
چری تیگو ۷ IE 1401 مدیران خودرو ۱۳ ساعت پیش قیمت بازار ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۶۵%
چری تیگو ۷ IE 1400 مدیران خودرو ۱۳ ساعت پیش قیمت بازار ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۶۶%
قیمت خودرو فونیکس

فونیکس FX پریمیوم ۱۴۰۳ مدیران خودرو ۱۳ ساعت پیش قیمت نمایندگی ۱,۷۳۰,۴۰۰,۰۰۰
۰%
فونیکس FX پریمیوم ۱۴۰۲ مدیران خودرو ۱۳ ساعت پیش قیمت بازار ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۴۸%
فونیکس FX پریمیوم ۱۴۰۲ مدیران خودرو ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ قیمت نمایندگی ۱,۷۳۰,۴۰۰,۰۰۰
۰%
فونیکس FX پریمیوم ۱۴۰۱ مدیران خودرو ۱۳ ساعت پیش قیمت بازار ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۵%
فونیکس FX اکسلنت ۱۴۰۱ مدیران خودرو ۱۳ ساعت پیش قیمت بازار ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۵۳%
فونیکس آریزو ۶ پرو ۱۴۰۳ مدیران خودرو ۱۳ ساعت پیش قیمت نمایندگی ۱,۲۴۲,۴۰۰,۰۰۰
۰%
فونیکس آریزو ۶ پرو ۱۴۰۲ مدیران خودرو ۱۳ ساعت پیش قیمت بازار ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۶۵%
فونیکس آریزو ۶ پرو ۱۴۰۲ مدیران خودرو ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ قیمت نمایندگی ۱,۲۴۲,۴۰۰,۰۰۰
۰%
فونیکس آریزو ۶ پرو ۱۴۰۱ مدیران خودرو ۱۳ ساعت پیش قیمت بازار ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۶۸%
فونیکس تیگو ۷ پرو پریمیوم ۱۴۰۳ مدیران خودرو ۱۳ ساعت پیش قیمت نمایندگی ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰%
فونیکس تیگو ۷ پرو پریمیوم ۱۴۰۲ مدیران خودرو ۱۳ ساعت پیش قیمت بازار ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۵۲%
فونیکس تیگو ۷ پرو اکسلنت ۱۴۰۲ مدیران خودرو ۱۳ ساعت پیش قیمت بازار ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱.۰۵%
فونیکس تیگو ۷ پرو اکسلنت ۱۴۰۲ مدیران خودرو ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ قیمت نمایندگی ۱,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰
۰%
فونیکس تیگو ۷ پرو پریمیوم ۱۴۰۲ مدیران خودرو ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ قیمت نمایندگی ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰%
فونیکس تیگو ۷ پرو اکسلنت ۱۴۰۱ مدیران خودرو ۱۳ ساعت پیش قیمت بازار ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱.۱۱%
فونیکس تیگو ۸ کلاسیک ۱۴۰۰ مدیران خودرو ۱۳ ساعت پیش قیمت بازار ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰%
فونیکس تیگو ۸ پرو پرمیوم ۱۴۰۲ مدیران خودرو ۱۳ ساعت پیش قیمت بازار ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
-۲.۸۹%
فونیکس تیگو ۸ پرو پرمیوم ۱۴۰۲ مدیران خودرو ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ قیمت نمایندگی ۱,۷۹۸,۵۰۰,۰۰۰
۰%
فونیکس تیگو ۸ پرو پرمیوم ۱۴۰۱ مدیران خودرو ۱۳ ساعت پیش قیمت بازار ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-۰.۸۶%
فونیکس تیگو ۸ پرو پرمیوم ۱۴۰۰ مدیران خودرو ۱۳ ساعت پیش قیمت بازار ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۰%
فونیکس تیگو ۸ پرو مکس IE 1403 مدیران خودرو ۱۳ ساعت پیش قیمت نمایندگی ۲,۵۸۴,۴۰۰,۰۰۰
۰%
فونیکس تیگو ۸ پرو مکس IE 1402 مدیران خودرو ۱۳ ساعت پیش قیمت بازار ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
-۳.۳۹%
فونیکس تیگو ۸ پرو مکس اکسلنت ۱۴۰۲ مدیران خودرو ۱۳ ساعت پیش قیمت بازار ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-۳.۴۵%
فونیکس تیگو ۸ پرو مکس اکسلنت ۱۴۰۲ مدیران خودرو ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ قیمت نمایندگی ۲,۳۸۹,۶۰۰,۰۰۰
۰%
فونیکس تیگو ۸ پرو مکس IE 1402 مدیران خودرو ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ قیمت نمایندگی ۲,۵۸۴,۴۰۰,۰۰۰
۰%
فونیکس تیگو ۸ پرو مکس اکسلنت ۱۴۰۱ مدیران خودرو ۱۳ ساعت پیش قیمت بازار ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
-۱.۷۹%
فونیکس تیگو ۸ پرو هیبرید e پلاس ۱۴۰۳ مدیران خودرو ۱۳ ساعت پیش قیمت نمایندگی ۲,۷۶۴,۷۰۰,۰۰۰
۰%
فونیکس تیگو ۸ پرو هیبرید e پلاس ۱۴۰۲ مدیران خودرو ۱۳ ساعت پیش قیمت بازار ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۰%
فونیکس تیگو ۸ پرو هیبرید e پلاس ۱۴۰۲ مدیران خودرو ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ قیمت نمایندگی ۲,۷۶۴,۷۰۰,۰۰۰

خبر فوری

برچسب ها

, , , , , , , , , , , ,

ارسال نظر (مرتبط با خبر )

[جهت تائید نظرات ، معادله زیر را پاسخ دهید]